Σχετικά με το myfokida

Tι είναι το Myfokida;

Το Μyfokida.gr είναι μια σύγχρονη και πρωτοποριακή ιστοσελίδα για οικονομική προβολή των επιχειρηματιών και ελεύθερων επαγγελματίων του νομού Φωκίδας. Απευθύνεται σε καταναλωτές - χρήστες του διαδικτύου. Κατά την είσοδο του στο MYfokida ο επισκέπτης μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες του Ν.Φωκίδας που έχουν καταχωρηθεί στο MYfokida. Oι καταναλωτές θα ενημερώνονται καθημερινά, απλά, και γρήγορα μπαίνοντας στην ιστοσελίδα www.myfokida.gr είτε μέσω των επίσημων σελίδων του MYfokida στα κοινωνικά δίκτυα.


Όροι και προϋποθέσεις

Μέσω της υπηρεσίας του MYfokida παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα:
 

 • να αναζητήσει στο MYfokida μια επιχείρηση ή έναν επαγγελματία χρησιμοποιώντας την επωνυμία της επιχείρησης ή το όνομα του επαγγελματία ή την κατηγορία επιχειρήσεων και την έδρα της επιχείρησης ή του επαγγελματία επιλέγοντας την αντίστοιχη πόλη ή χωριό.
 • να εντοπίσει στον χάρτη που υπάρχει στο MYfokida που ακριβώς βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης που αναζητά.
 • να επικοινωνήσει με τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει μέσα στο προφίλ κάθε επιχείρησης.

 

 1. Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και την υπηρεσία και υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Συμφωνείται ρητά ότι απαγορεύεται στους χρήστες της υπηρεσίας να χρησιμοποιούν τεχνικά μέσα για να έχουν πρόσβαση στην βάση δεδομένων του διαδικτυακού τόπου. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται η χρήση λογισμικού για την αυτοματοποιημένη άντληση δεδομένων για προσωπική ή επαγγελματική χρήση.
 2. Η υπηρεσία και το περιεχόμενο (φωτογραφίες, video, πληροφορίες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα) που εμφανίζονται ή είναι διαθέσιμα στους επισκέπτες στον διαδικτυακό τόπο, προορίζονται για αυστηρά προσωπική χρήση, προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τους νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνιση τους στο δικτυακό τόπο δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας χρήσης τους. Κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή,
  παρουσίαση, προσαρμογή, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή της υπηρεσίας ή /και του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιοδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, είτε το περιεχόμενο ανήκει στην εταιρεία είτε σε τρίτο, απαγορεύεται. To MYfokida σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων επί των φωτογραφιών, ευθύνη η οποία λαμβάνεται αποκλειστικά από τον χρήστη που απέστειλε την φωτογραφία.
 3. Το περιεχόμενο και η υπηρεσία παρέχονται «ως έχουν». To MYfokida δεν ευθύνεται για την διαθεσιμότητα, αρτιότητα, εγκυρότητα, πληρότητα των πληροφοριών.
 4. To MYfokida δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή δίχως διακοπές καθώς και ότι θα λειτουργήσει δίχως σφάλματα και διαταραχές. Ο χρήστης δηλώνει ότι είναι σύμφωνος με τέτοια μέτρα.
 5. Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στην βάση δεδομένων του MYfokida με τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες θα τύχουν επεξεργασίας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συλλέγονται, καταχωρούνται, οργανώνονται, αποθηκεύονται) με σκοπό την παροχή της υπηρεσίας και σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (ν. 2472/1997 και 3471/2006 όπως εκάστοτε ισχύουν). Η χρήση της υπηρεσίας από αυτούς τους χρήστες συνεπάγεται την εκ μέρους τους παροχή συναίνεσης προς το MYfokida για την επεξεργασία των δεδομένων τους στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας
 6. Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με τo MYfokida μέσω του αριθμού 22654 00002 ή στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Μέσω των ανωτέρω τρόπων επικοινωνίας ο χρήστης μπορεί επίσης να επιβεβαιώνει τα προσωπικά του δεδομένα που διατηρεί το MYfokida στα πληροφοριακά του συστήματα, να ζητάει την διόρθωση, την αλλαγή ή την διαγραφή αυτών. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να διαγραφεί από την βάση δεδομένων που τηρεί το MYfokida θα πρέπει να αποστείλει ενυπόγραφη δήλωση διαγραφής του από το πληροφοριακό σύστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
 7. Tο MYfokida έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή να συμπληρώνει την υπηρεσία, καθώς και τους παρόντες όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου. Κάθε τροποποίηση θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα www.myfokida.gr
 8. Η χρήση της υπηρεσίας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.

 

Πακέτα προβολής στο Myfokida


Το ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ προβολής περιλαμβάνει:

 • Πλήρης περιγραφή της επιχείρησης

Περιγραφή της επιχείρησης μέσα από ένα κείμενο 500 λέξεων. Μπορείτε να αναφερθείτε σε οτιδήποτε χαρακτηρίζει την επιχείρησή σας και την κάνει ξεχωριστή για τους πελάτες σας

 • Προβολή των στοιχείων επικοινωνίας με την επιχείρηση ή τον ελεύθερο επαγγελματία

Περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία επικοινωνίας όπως επωνυμία, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, e-mail. Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης και 2ής έδρας της επιχείρησης

 • Χάρτης της Google

Η υπηρεσία του MYfokida ο εντοπίζει στον χάρτη της google τη διεύθυνση του καταστήματος ή γραφείου σας για να σας βρίσκουν εύκολα οι πελάτες σας

 • Προβολή του λογοτύπου της επιχείρησης

Προσθήκη του λογοτύπου της εκάστοτε επιχείρησης

 • Προβολή 5 Φωτογραφιών

Δυνατότητα προσθήκης 5 φωτογραφιών σχετικές με την επιχείρηση ή με τις παροχές σας ή τα προϊόντα σας, τον χώρο σας ή ότι εσείς επιθυμείτε

 • Προβολή 3 Video

Κάντε το δικό σας video ή ανεβάστε κάποιο από αυτά που υπάρχουν στο διαδίκτυο (Youtube, Vimeo) και θα ταίριαζε στην επιχείρηση ή τα προϊόντα σας

 • Ωράριο

Εδώ αναφέρονται οι μέρες και ώρες λειτουργίας της επιχείρησης σας

 • Ιστοσελίδα

Αν η επιχείρηση σας έχει ήδη ιστοσελίδα τότε ο σύνδεσμος θα καταχωρείται στο MYfokidaa και θα οδηγεί απευθείας στο site της επιχείρησης σας

 • Φόρμα επικοινωνίας

Μόλις ο πελάτης εντοπίσει την επιχείρηση σας θα μπορεί να στείλει άμεσα μήνυμα μέσα από την αυτόματη φόρμα επικοινωνίας που έχει η πλατφόρμα του myfokida. Το μήνυμα έρχεται κατευθείαν στο προσωπικό σας e-mail που έχετε καταχωρήσει στο MYfokida


Το ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ περιλαμβάνει:

 • Πλήρης περιγραφή της επιχείρησης

Περιγραφή της επιχείρησης μέσα από ένα κείμενο 500 λέξεων. Μπορείτε να αναφερθείτε σε οτιδήποτε χαρακτηρίζει την επιχείρησή σας και την κάνει ξεχωριστή για τους πελάτες σας

 • Προβολή των στοιχείων επικοινωνίας με την επιχείρηση ή τον ελεύθερο επαγγελματία

Περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία επικοινωνίας όπως επωνυμία, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, e-mail. Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης και 2ής έδρας της επιχείρησης

 • Χάρτης της Google

Η υπηρεσία του MYfokida ο εντοπίζει στον χάρτη της google τη διεύθυνση του καταστήματος ή γραφείου σας για να σας βρίσκουν εύκολα οι πελάτες σας

 • Προβολή του λογοτύπου της επιχείρησης

Προσθήκη του λογοτύπου της εκάστοτε επιχείρησης

 • Προβολή 5 Φωτογραφιών

Δυνατότητα προσθήκης 5 φωτογραφιών σχετικές με την επιχείρηση ή με τις παροχές σας ή τα προϊόντα σας, τον χώρο σας ή ότι εσείς επιθυμείτε

 • Προβολή 3 Video

Κάντε το δικό σας video ή ανεβάστε κάποιο από αυτά που υπάρχουν στο διαδίκτυο (youtube, vimeo) και θα ταίριαζε στην επιχείρηση ή τα προϊόντα σας

 • Ωράριο

Εδώ αναφέρονται οι μέρες και ώρες λειτουργίας της επιχείρησης σας

 • Ιστοσελίδα

Αν η επιχείρηση σας έχει ήδη ιστοσελίδα τότε ο σύνδεσμος θα καταχωρείται στο Myfokida και θα οδηγεί απευθείας στο site της επιχείρησης σας

 • Φόρμα επικοινωνίας

Μόλις ο πελάτης εντοπίσει την επιχείρηση σας θα μπορεί να στείλει άμεσα μήνυμα μέσα από την αυτόματη φόρμα επικοινωνίας που έχει η πλατφόρμα του myfokida. Το μήνυμα έρχεται κατευθείαν στο προσωπικό σας e-mail που έχετε καταχωρήσει στο MYfokida

 • Προβολή στην αρχική σελίδα του MYfokida

Προβολή της επιχείρηση σας σε slideshow στην Αρχική Σελίδα του MYfokida.

 

Εκτός από τα συγκεκριμένα πακέτα προβολής μπορείτε να διαμορφώσετε το δικό σας πακέτο σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρηση σας.


Τιμές/Τρόποι Συναλλαγής/Αναβάθμιση Πακέτων

 • Οι τιμές των πακέτων προβολής  (χρυσό, προνομιακό) περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και ισχύουν για 12 μήνες από την καταβολή του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
 • Η καταβολή των χρημάτων γίνεται είτε στο γραφείο του MYfokida, Επισκόπου Φιλόθεου 10 στην Άμφισσα, είτε με την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού σε σχετική Τράπεζα (κατόπιν συνεννοήσεως με το MYfokida). 
 • Η αναβάθμιση ενός πακέτου σε ένα άλλο γίνεται με την καταβολή της διαφοράς (π.χ. αναβάθμιση Βασικού πακέτου σε προνομιακό πακέτο 170 € - 150 € = 20€).
 • 15 μέρες πριν από την λήξη του πακέτου προβολής θα υπάρχει σχετική ειδοποίηση για την ανανέωση του.

Μyfokida: Η Φωκίδα online

Προβολή των επιχειρήσεων του νομού Φωκίδας για πρώτη φορά online. Στο MYFOKIDA σας δίνουμε τη δυνατότητα να προβάλετε οι ίδιοι την επιχείρησή σας, τον χώρο και τη δουλειά σας μέσα από φωτογραφίες και βίντεο. Αυξήστε την πελατεία σας μέσω της αναζήτησης με κατάλληλες λέξεις-κλειδιά.

 

Tελευταία Άρθρα

ΦΩΚΙΔΑ: Μια Καλοκαιρινή Απόδραση - ΜΕΡΟΣ II

Η παραλιακή Φωκίδα δεν κρύβει κανένα μυστικό. Σου τα δείχνει όλα ένα - ένα καθώς οδηγείς και εσύ αποφασίζεις αν θέλεις να τα προσπεράσεις ή να γίνεις μέρος τους. Αφού έχουμε ήδη πάρει την καλύτερη δυνατή γεύση από την πρώτη μας εξόρμηση στην Δωρική Ριβιέρα συνεχίζουμε ακάθεκτοι το ταξίδι μας προς την Ιτέα.

Περισσότερα...

ΦΩΚΙΔΑ: Μια Καλοκαιρινή Απόδραση - ΜΕΡΟΣ I

Ο νομός Φωκίδας αν και στο μυαλό του ταξιδιώτη έχει συνδυαστεί με τα βουνά καθότι περιτριγυρίζεται από τέσσερις ορεινούς όγκους (Βαρδούσια, Γκιώνα, Παρνασσός και Οίτη) προς έκπληξη πολλών μελλοντικών ταξιδιωτών αποτελεί καταπληκτική καλοκαιρινή επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν ένα ήρεμο αλλά καθόλου βαρετό καλοκαίρι.

Περισσότερα...